Har för cirka en vecka sedan allvarligt försökt ändra mitt alkoholberoende. Är sedan länge ”rödvinsalkolist”. Har nu fått allergiska utslag i ansiktet troligen på grund av färgämnen i rödvinet. Inser att jag måste ändra mitt beteende. Försöker nu vara medve