Hej!
Jag har lämnat ett prov som låg 0,08 och då hade jag varit helt nykter i 4 veckor. Min kompis fick samma provsvar och dom säger att det är förhöjt. Jag har inte pratat med min läkare än men är det verkligen dåligt?

Hej! Ett Perth-värde på 0,08 pekar på måttlig konsumtion, och är i normala fall inget som sjukvården anser vara konstigt. Ett värde över 0,3 anses peka på klar överkonsumtion (och nu börjar man alltmer prata om gränsen 0,2). Men om man tidigare till exempel mist körkortet och vill få det tillbaka, eller av någon annan anledning behöver påvisa total avhållsamhet måste proverna ligga under 0,05.

@Blenda Jag blev av med mitt körkort 2016 för grovt rattfylleri och dom kräver inget alkoholprov av mig. Men dom vill ha ett yttrande angående min adhd, det är läkaren som vill att jag lämnar 2 prover innan han ska skriva intyget om min adhd, jag medicinerar inte längre, det gjorde att jag drack ganska mycket.

@Blenda tar själv prov för att få tillbaka körkortet. Stämmer verkligen att Transportstyrelsen kräver låg eller ingen alkohol. Måttligt intag som de flesta skulle få i värde om de tog prov ska väl cara tillräckligt kan jag tycka. Eller är vi som är ålagda provtagning särbehandlade på något vis? Har inte kört rattfull