@sviken51
Det är lite individuellt vad som funkar bäst för en. För vissa går det bra att minska ned medan andra upplever det som lättare att sluta helt. Det beror också på hur länge och i vilka mängder man har druckit.
Om man har druckit mycket under en längre period kan det vara vanskligt att trappa ner. Det kan vara svårt att veta hur man ska dosera och risken för återfall är stor då ens tankar upptas av alkohol så pass mycket.

Oavsett om man trappar ner eller slutar helt är det viktigt att hålla koll på eventuella abstinensbesvär. Om du någon gång har upplevt allvarlig abstinens så kan det finnas hälsorisker med att sluta tvärt. Du kan läsa mer om abstinens och om att söka vård här: https://alkoholhjalpen.se/akut

Vänliga hälsningar,
Jenny, Alkoholhjälpen