När, var, hur?
Jag dricker en flaska vin, utan bekymmer, närsomhelst varsomhelst och hursomhelst .. men framförallt börjar jag så fort jag öppnar ögonen på morgonen.
Vill du följas åt på resan utan rom och vin?