Förhöjt levervärde

Profile picture for user Kvinna71

Jag har nu varit nykter i exakt 5 veckor. Känner mig stark och skör på samma gång men är mycket beslutsam. Jag har dock ett förhört GT-värde vilket oroar mig. Det gick ner så fint men nu har det gått upp igen. Jag tänker att det är mitt straff... Har någon erfarenhet av detta?

Profile picture for user Kaye

Stötte på detta nedan i en läkemedelsskrift för att ta reda på om patienten har ett beroende.
Men prata med din läkare och berätta att du oroar dig för detta, så kan hen kanske förklara det åt dig.

Gamma-glutamyltransferas, GT
• Hos kvinnor är varannan med högt GT icke relaterat till alkohol.
• Hos män är var tredje med högt GT icke relaterat till alkohol.
• Orsaken kan vara graviditet, läkemedel, fetma, diabetes, gallsten...
• GT i regel normaliserat efter drygt tre veckors nykterhet
GT ska således tolkas med försiktighet och bedömas tillsammans med övriga laboratorieparametrar.