Internetbehandling för alkohol och andra beroendeproblem

Det finns två sätt att gå igenom ett program. Antingen som patient på Beroendecentrum eller genom att använda självhjälpstjänster, vilket du kan göra anonymt.

Som patient i internetbehandling så går du alltid igenom en läkarbedömning och får en psykolog som har tät kontakt med dig under tiden som behandlingen pågår. Egenanmälan till internetbehandling är nu öppen för hela landet. Läs mer här >

Här på Alkoholhjälpen kan du anmäla dig till vårt självhjälpsprogram. Du arbetar på egen hand men kan även ställa frågor till våra rådgivare. Du är inte registrerad som patient och du får själv ta ansvar för din utveckling. Motsvarande självhjälpsprogram för cannabis och andra droger finns på https://droghjalpen.se och för spelberoende på https://stodlinjen.se

Alkoholproblem, alkoholist eller alkoholberoende?

Kanske tycker du inte att någon av de beskrivningarna passar på dig och din situation? Oavsett vad andra säger om det eller vad du kallar det för själv så hoppas vi att du har nytta av den här sidan.

Alkoholhjälpen består av ett diskussionsforum där du kan läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och med oss som arbetar med alkoholhjälpen. Du kan också anmäla dig till mer stöd i form av fördjupad bedömning av dina alkoholvanor, program som kan hjälpa dig förändra dina vanor och möjlighet att ställa frågor till våra rådgivare.

Du kan även kontakta oss på info@alkoholhjalpen.se eller följa oss på Facebook eller Twitter (Tänk på att inte skicka känslig eller privat information via mejl eller sociala medier).

Rådgivare

Här är vi som arbetar på alkoholhjälpen just nu:

Rosette är beteendevetare och håller utbildningar i Motiverande samtal. Hon har även lång erfarenhet som rådgivare på Alkohollinjen.

Magnus har varit med sedan alkoholhjälpen startade 2007 och arbetar som kurator på Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm

Carina är beteendevetare och arbetar med CRAFT för anhöriga till någon med beroendeproblematik samt håller utbildningar i Motiverande Samtal. Hon har även skrivit böcker för anhöriga.

Sofia är psykolog och arbetar som rådgivare på anhörigstödet. Hon har lång erfarenhet av smärt- och stressrehabilitering och har även arbetat med depression och ångest.

Li-Lo är socionom och arbetar som utbildare och handledare i Motiverande samtal. Li-Lo arbetar även som rådgivare på Alkohollinjen.

Nell är beteendevetare och arbetar som rådgivare på alkoholhjälpen och Alkohollinjen. Hon arbetar även med utbildning och handledning i Motiverande samtal.

Prenumerera på alkoholhjälpen RSS