ADHD (eller liknande) och Alkohol

Jag funderar ofta numera om ens problematik med alkohol kan ligga djupare. Åtminstone jag har en väldig rastlöshet, koncentrationssvårighet och framförallt svårigheter med impulskontroll. Så har det alltid varit, redan sedan innan det blev för mycket med alkohol. Jag kan verkligen förstå att alkohol och bakisheten också triggar dessa känslor... men vad är hönan och ägget liksom?

Har läst att många med ADHD (eller liknande) har en besvärlig relation till alkohol, då alkohol kan få en att lugna ner sig. För mig är det åtminstone till stor del så. Det är enda gången jag sitter ner. Och då kan jag sitta ner läääänge och pimpla vin.

Jag känner nu att jag är på väg utför, rastlösheten och allt det där förstör mer och mer- speciellt på jobbet. För där kan jag givetvis inte dricka för att bli lite lugnare. Jag har också försökt få hjälp och svar från vårdcentralen gällande den sk ADHD problematiken, men där får jag bara höra att jag har en för hög funktion, man kan inte ha ADHD om man har en sådan utbildning och ett sådant jobb (hur enkelspårigt och föråldrat låter det???). Jag har även sökt privat för att få utrett mina eventuella problem, har då också varit tydlig med min alkoholkonsumtion- där kan jag då inte heller få hjälp för de kan inte utreda för ADHD eller liknande om man har en hög alkoholkonsumtion. Moment 22. Givetvis tror jag inte heller att en eventuella diagnos skulle fixa min alkoholproblematik. Jag är skadad och det är nog för livet, jag kommer alltid ha problem att dricka och ska undvika detta.

Men jag funderar, finns det många här som har en ADHD problematik? Hur har ni fått hjälp, har ni fått en diagnos? Har det varit till hjälp att börja hjälpa en själv med alkoholproblemen? Eller är det någon här som inte har fått diagnos men känner igen sig ändå?
Jag förstår också att många, liksom en själv, tänker att man får typ stå sitt kast som har utvecklat ett alkoholproblem. Det ska man inte skylla på en eventuell diagnos. Det gör jag som sagt inte. Jag har ägget och hönan tanken med mig. Men allt som kan hjälpa en borde väl vara bra? Jag vill förstå varför just jag har blivit så här.

Idag vaknat pigg och nykter i alla fall. Och det är midsommar! Jag ska inte dricka idag heller.

Profile picture for user Anthraxia

...men min pojkvän har samma problematik som du beskriver. Jag vet inte vad jag ska göra åt det - dock tror jag att jag ser skillnad nu när jag tvångsmatar honom med Omega 3, GABA, och b-vitamin. Bara vad jag TROR dock; det har bara gått en vecka än.

Dock sett många som rekommenderar Omega 3&6 för ADHD.

Profile picture for user Johanna51

Du har helt rätt i att om man har ADHD kan man ha sårare med alkoholen, det beror på att hjärnans belöningssystem fungerar lite annorlunda om man har ADHD och hjärnan reagerar annorlunda på alkoholen. Det är inte alls ovanligt att ADHDpersoner tar till alkohol för att stänga av "bruset" i hjärnan.
Däremot har din vårdcentral helt fel! Att man klara sitt jobb och har en utbildning är ingen garanti för att man inte har diagnosen ADHD. En utredning undersöker flera funktioner än jobb och utbildning. Hur har du det med dina relationer? Har de fungerat? Hur fungerar det hemma med rutiner, struktur, hushållsarbete etc? Har du barn och hur fungerar det? Har barnen diagnos ADHD finns det anledning att utreda föräldern också, eftersom det är starkt ärftligt. Hur är ditt humör? Har du snabba känslosvängningar och extra starka känslor? Om du tycker att dina koncentrationssvårigheter och dina impulser är ett problem i din vardag (inte bara jobb) kan du kräva en utredning.
Sjukdomen alkoholism kan ge ADHD liknande symptom, kanske var det därför den privata kliniken inte ville utreda? Men det finns flera. Kanske du orkar söka vidare?
Du skriver att du inte tror att en ADHD diagnos kan hjälpa dig med din alkoholkonsumtion, jag är av annan åsikt. Om du får hjälp att hantera dina impulser och din rastlöshet borde det rimligtvis vara lättare för dig att minska din konsumtion. Forskning i USA visar också att viss ADHDmedicin (Strattera, ej metylfenidat) KAN minska alkoholsuget.
Jag tycker du ska ta kontakt med vården igen och försöka få en utredning, och under väntetiden försöka minska ditt drickande så mycket du bara kan för att det inte ska "störa" utredningen. Vare sig du har ADHD eller inte så skadar det inte att ta tag i problemet som du upplever.
Jag har levt med en alkoholist med diagnosticerad ADHD och har föreläst för landsting om ADHD och relationer, det innebär att jag läst det mesta som skrivits i frågan på svenska och enegelska, men jag är inte utbildad psykiatriker utan skriver till dig utifrån min egen erfarenhet och den forskning jag tagit del av. Lycka till i din kamp!

Profile picture for user Nyckelpigan

Hej!
Jag har klarat en lång utbildning på universitetet men först nu förstått alla strategier jag haft för att klara livet med en obehandlad ADHD. Just nu återhämtar jag mig från en utmattning... inte ovanligt med denna diagnos... när barnen fick diagnos tog jag tag i det och nu har jag Concerta.
För första gången i mitt liv har jag lugn och ro i huvudet (relativt). Bruset som någon skrev om är borta. Detta var den främsta orsaken till att jag ville ha a - det var enda gången jag fick lugn och ro. Nu har jag det varje dag utan a (nykter sedan 8 mån tillbaka). Impulsiviteten är också under kontroll - innan kunde den få mig att dricka.
Man kan ha ett högutbildat arbete och ändå ha ADHD. Man är en jäkel på att hitta på strategier. Hemma startar jag projekt som växer och aldrig avslutas... räkningar kan jag inte betala. Pengarna finna där men det är som om en stor mur står i vägen.
Allt blir inte bra med mediciner, men idag kan jag påbörja OCH avsluta projekt. Jag kan förmå mig att betala räkningar och annat som jag tycker är tråkigt. Med medicin i kroppen kan jag sortera bort onödiga intryck så jag kan lyssna på en föreläsning utan att lägga all min kraft på att sitta stilla!

En sak jag inte visste innan är att även om man har ADHD kan man fokusera - man hamnar i ”hyperfokus” - när något är intressant har jag alltid kunnat fastna. Jag stänger ute hela världen och bara läser/tittar i flera timmar. Detta trodde jag var ett bevis på att jag INTE hade ADHD, men nu vet jag att det snarare var tvärtom.

Jag tror ADHD har en stark korrelation till missbruk. Självmedicinering på helt fel sätt. Jag tänker inte gå tillbaka till det. Det jag sökte med a har jag nu fått på annat sätt. En dag i taget. Inte bli övermodig. En dag i taget.
Lycka till!

Profile picture for user Kobran

Hej Marski! Väldigt igenkännande.
Alkohol har för mig blivit ett attribut för rastlöshet ex.när tvätten å städning e klar och man inte orkar fysiskt så har inte hjärnan någon ro,ångest att få sova kryper så småningom fram.
Ja alkohol dövar vissa spektra inom adhd.

Profile picture for user AlkoDHyperD

Fick faktiskt samma svar på VC som du, men har en kanonbra terapeut som hjälpte mig komma förbi murarna till utredning.
Många har svårt att förstå ojämnheterna i funktion och det som finns inuti syns inte alltid.
Klistrar in en text som jag skickat till HR och chefen (i hopp om att få anpassning och möjlighet att lägga upp arbetet utifrån min ojämna prestationsförmåga)

”ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsvariant som har generella diagnoskriterier men individuella svårighetsgrader och uttryck. Det är inte alltid svårigheterna syns utåt. Prestationsförmågan eller arbetsförmågan behöver inte heller per definition vara nedsatt. Under vissa omständigheter kan symptomen, eller funktionsvariantens särdrag, vara en tillgång.
Huruvida diagnosen innebär en funktionsnedsättning beror på miljö, sammanhang och dagsform.

För mig innebär ADHD:

- Inre oro och rastlöshet och svårigheter att sitta still längre stunder

- Ojämn koncentrationsförmåga. Starkt intresse ger hyperfokus och vid otydliga eller av olika anledningar mindre intressanta (här handlar det mer om instinktivt uppmärksamhetsfångande än vad som i realiteten anses viktigt eller intressant) ämnen/områden/uppgifter tappar jag koncentrationen.

- Ojämn stresstålighet. Eftersom hjärnan kräver hög stimulans för att kunna fokusera kan press öka prestationsförmågan och eftersom dopaminnivåerna behöver fyllas på oftare när man har ADHD varvar den upp sig själv. Man kan säga att förutom den ständiga inre stressen av att inte kunna sortera tankarna kan det även vara svårt att inte söka upp stressorer för att hålla motivationen uppe. Uppvarvningen i sig motverkar omdömet och förmågan att bromsa. Därför blir det en stark rekyl när gränsen nås som resulterar i ångest, sömnstörningar, handlingsförlamning, sämre impulskontroll.

- Behov av struktur samtidigt som struktur är svår att skapa och bibehålla.

- Annorlunda sätt att tänka. Komplexa, snabba tankar och associationer. Kan tänka på flera nivåer och ha många analyser och koppla samband samtidigt som jag fokuserar utåt. En styrka i patientsamtal. Detta hyperfokus är motiverande men tar oerhört mycket energi.

- Omställningssvårigheter. Det är energikrävande att styra och hålla kvar fokus och strukturera om vilket innebär att oavsett arbetsdagens längd är det en ny situation och uppgift som kräver energi när jag byter sammanhang mellan arbete och hem.

Jag har haft ADHD i hela mitt liv men väntade tills för tre år sedan innan utredning och diagnos. Har hanterat symptomen med hård fysisk aktivitet (som även hjälper mig att hålla mig ifrån mindre hälsosamma strategier)”

Tyvärr hjälpte det inte :( Så jag sade upp mig. På impuls, jomenvisst

Men det är viktigt att öka kunskaperna bland både vårdpersonal och i samhället. 50% av de som hamnat i missbruk och/eller kriminalitet har ADHD, men bara 4% av den vuxna befolkningen totalt. Det säger en del om svårigheterna.

Profile picture for user Vittfarne

Bra skrivet till arbetsgivarna, AlkoD.

Jag vet inte heller om vad som är hönan eller ägget. alkoholen eller adhdn. Men får ingen utredning om jag inte hållit mig nykter i 3 månader viket är svårt. Tar antabus på söndagar så att jag inte kan dricka på vardagar men dricker en del typ torsdag till lördag.

Profile picture for user Ensam1984

Jag har aldrig övervägt om jag har ADHD eller inte, men när jag läste din text så kände jag igen mig så mycket. Att tänka på olika nivåer, komplext, att ha svårt att ställa om, hyperfokus vid intresse, behov av struktur - men saknar i mångt och mycket förmåga att skapa struktur. Det är jag.

När jag hållt mig nykter, ser att det funkar och läst på lite mer ska jag ta tag i detta och se om detta är jag, och om jag kan få någon hjälp med det.

Profile picture for user Geza X

Otroligt skönt men frustrerande att läsa denna text. Jag gick till vc för att be om utredning och fick exakt samma svar. Jag har familj och ett avancerat jobb som jag klarar av och därför var det inte aktuellt. Att jag inte ens klarar att öppna post, boka resor eller sitta 5 minuter och hjälpa med läxor spelade ingen roll.

Nu har jag varit nykter i 11 månader och vet att jag kommer vara det länge till men rastlösheten, det dåliga humöret och mina adhd-liknande symptom har ökat massivt under denna tid.

Jag går hos en kbt-terapeut men strategierna jag får där har inte en chans när känslorna och impulserna slår till.

Profile picture for user svagis

Sedan jag var liten har jag haft alla symtom på ADHD men det har inte blivit ett hinder för min funktion förrän jag fick alkoholproblem som vuxen. Har inte pratat om det men har ett barn med autism och ADD och hon säger att jag borde ha en ADHD-diagnos. Rastlöshet, lättirritation och impulsivitet blev bättre när jag började medicinera med anti-depressiv medicin för ca 20 år sen, först Anafranil och sedan 2 år tar jag en modern SSRI-medicin, Paroxetin så nu har jag i princip inga biverkningar längre.

Jag blev lugn, tålmodig och mer "mig själv" när jag började med denna medicin. Men deprimerad har jag aldrig varit och min första läkare förklarade att det inte var mot depression jag fick anti-depp utan mot ångest, fobier och humörsvängningar.

Det är bara att konstatera att vi fortfarande inte vet så mycket om dessa funktionsnedsättningar och dess behandlingar. Jag har tänkt att jag inte skulle ha någon nytta av en diagnos och därför inte begärt någon utredning. Klarar det jobb jag har idag och min vardag även om jag kan se att de ekonomiska problem jag fått delvis har uppstått pga bristande impulskontroll bl.a. Jag har tagit snabba och dåliga beslut ett par gånger och det jobbar jag för att reda ut med Kronofogden nu.

Hoppas den här tråden fortsätter - det blir spännande att se om vi är fler!
Kram
svagis

Profile picture for user Rolf

När min son blev utredd för autism för hans mor trodde att han hade drag av detta kom de fram till att han hade ADD. Den dagen jag satt tillsamman men de som gav resultatet av utredningen kunde jag tro att det var mig de talade om. Det var en stark aha upplevelse och jag fick insikt och förståelse för alla svårigheter jag har haft genom livet. Sedan dess har jag läst på och hjälp min son och samtidigt mig själv. Vet att motion är det absolut överlägset bästa medicinen. 4 till 5 gånger i veckan behöver jag motionera för att jag ska fungera. Alkohol har jag erfarit är starkt förvärrande av mitt tillstånd. Möjligheten till att fokusera blir så mycket sämre när jag är trött vilket är en effekt av dålig sömn efter A. Min träning blir lidande av A vilket leder till att jag inte får den träning jag behöver för att fungera. Alla svåra saker som jag har lyckats med har jag gjort efter att jag har hållt mig nykter mer än 3 mån. Även fast jag är nykter en längre tid har jag extremt svårt att hantet mina kvällar och att komma till ro, jag är i mitt esse på kvällarna och galet trött på morgonen. Hatar verkligen att inte komma till ro på kvällar för jag vet att det förstör så mycket på mina dagar då jag behöver kunna prestera. Vill hävda att Alkoholen är den självmedicinering som verkligen får en att känna ro men vi vet alla här att den förvärrar tillståndet nära på omedelbart dagen efter och skapar en ond cirkel. Med kombinationen av att redan ha det svårt att fokusera så är det för mig en extremt dålig lösning att varva ner med A. Nu har ska jag till allmänläkare för att be om en utredning och jag hoppas verkligen inte att jag ska stoppas av att jag är högfungerande.. om jag får det beskedet så vet jag inte vad jag ska ta mig till, för då orkar jag inte längre. Jag behöver få något i mitt liv som kan släppa denna ständiga stress att klar av det som förväntas av mig i ett arbete och som förälder.

Profile picture for user Ensam1984

Jag skrev här för över ett år sedan, precis i starten på min första nyktra resa. Det var nog just detta som var starten på min inte resa. Nu i dag har jag blivit diagnosticerad. Har både ADD och Autism (Aspergers), har heltidsjobb i skolan, högutbildad och energidränerad. Jag gick till läkare för jag var så trött, har alltid varit trött. Han trodde jag var deprimerad men jag vägrade antidepressiva utan fick samtalskontakt. Kuratorn jag gick till testade mig och skickade sedan remiss till psykiatrin. Nu är jag glad för det även om livet känns upp och ner. Jag är ju inte autistisk? Jag har väl inte koncentrationssvårigheter? Har alla andra sett detta och inte jag??? Varför har aldrig någon sagt något - jag är ju ändå 36 år.

Får ni avslag, sök igen!!!

Profile picture for user Marski

Hej!
Känns skönt att få läsa om fler med samma problematik! Men hemskt att det ska vara såna svårigheter att få hjälp från vården?! Var ett tag sedan jag skrev här första gången.
Men situationen är tyvärr nästan densamma.. . Stora problem med A. Dock har jag fått hjälp av en terapeut att kanske, kanske få en ADHD utredning.

Stora problem med A ja... ”självmedicinerar” alltför mycket.
Corona har inte gjort det bättre heller. Varit så oerhört lätt att dricka för mycket och för ofta. Ingen kan ju känna att man är bakis på jobbet.. och ingen ser om man pimplar på lite på hemmakontoret.
Usch!

Läste om också om några som skrev om hur ekonomin får lida när man har dålig impulskontroll. Samma här kan jag säga. Så många ogenomtänkta grejer som jag gör, och så mycket pengar som jag slösar.

Usch.
Men nu måste jag hålla mig i minst två veckor. Hur svårt kan det vara??
Kan man inte få porta sig på Systemet?

Profile picture for user Rolf

Jag valde strategien att vara ärlig med allmänsjukvården om att jag jobbar på att inte dricka A. Då detta samtal ägde rum hade jag inte brukat mer A än vad en AUDIT hade konstaterat som ett normalt drickande. Men jag fick ändå ett nej. Jag fick uppmaningen om att söka mig till beroendebehandling innan fortsatt ADHD utredning.

Men jag är tålmodig, har inte avsikt att bruka A och nu har jag ett skäl till att inte längre dricka. Jag ger mig inte förrän jag har fått en utredning. Helt enkelt för att jag har grava svårigheter att koncentrerar mig även fast jag är nykter en längre tid.

Tycker dock att det är lite surt att vården behandlar de som har förmodad ADHD och samtidigt missbruksproblematik på detta sättet, då det är så tydligt för mig att A är en självmedicinering. Kan dock har respekt att missbruk kan leda till att det är svårt att objektivt bedöma om patientens problem beror på A eller en uppmärksamhetsstörning.

Men för de som läser detta och känner igen sig. Det är bara bita i det sura äpplet och nyktra till så har ni större möjligheter till en utredning.

Profile picture for user Lovedon´tlie1

@Johanna51 Hej, jag har just fått tid för ett första läkarbesök för att utreda ADHD. Hade ett tufft samtal igår med sambo, dotter och bonusdotter. Jag har smygsupit och druckit för många gånger och ofta ganska mycket. Har aldrig raglat eller så men har varit för mycket och jag förstår efter att vi har samtalat om hur jag är och även genom själtester på nätet så har jag förmodligen klockren adhd. Jag tror och hoppas att mitt drickande är just det här för att dämpa bruset. jag har en längre tid haft ett brus som jag tror är tinnitus men det kanske inte behöver vara det? Jag är väldigt besviken på mig själ men samtidigt har jag kanske inte haft förmågan att låta bli alkohol då jag väl upplevt en "lugn" känsla. Har inte tänkt så medvetet utan bara gjort. Nu är ju inte alkohol det som är det viktigaste utan det är förhållandet till min sambo och mina barn, men samtidigt skulle jag ju vilja kunna vara "normal" och ta några öl utan att behöva ta mer. Tror du att det finns möjligheter till det vid en lyckad medicinering?