Är det tillräckligt illa?

Profile picture for user Li-Lo

Din rubrik väcker tankar. Tillräckligt illa? Väcker även omsorg, om du vill berätta gärna mer. Här finns många med dig som har en person i sin närhet som dricker för mycket. Du är inte ensam.

Vänligen Li-Lo
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet

Profile picture for user Rosette

Precis som Li-Lo här nämner är du inte ensam om att ha en person i sin närhet som dricker för mycket. Ibland kan det vara hjälpsamt att veta det och att sätta ord på hur det är för en själv. Ofta undrar många om de överdriver, det låter på din rubrik som det är så för dig. Titta gärna in och berätta lite mer om du vill så kan vi försöka ge dig stöd.

Varma hälsningar,
Rosette
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet