Vad jag gör jag när missbrukaren har kommit till insikt och går behandling

Profile picture for user Pisces

Min särbo har för 3 månader sen fått insikten om att han har ett alkoholmissbruk, han har därefter börjat dels träffa beroendeterapeut och går ett 12 stegsprogram. Han har haft ett återfall under dessa tre månader, han berättade direkt när det hände och har varit öppen med det. Han känns annorlunda, har en annan dialog om ämnet, reflekterar över sitt beteende och mående. Det känns som om det går åt rätt håll. Jag har själv börjat träffa en psykolog för att prata igenom mina delar.

Hans missbruksmönster senare 2 åren har varit att han kanske har druckit 1 gång i månaden, då har han smugit och ljugit om det. Han har hela tiden sagt att han inte vill eller ska dricka igen men har inte varit villig att gå ett program eller ta hjälp förens nu då. Men återfallet, om jag får säga det, har jag svårt att hantera. Var det ett återfall eller bara en fortsättning i samma mönster? Jag letar efter någon typ av ”nu är alkolholproblemen borta”, vilket jag förstår att jag troligen aldrig får, utan att det alltid är en dag i taget.
Jag är intresserad över att höra hur andra anhöriga har upplevt första tiden i den oändliga resan att välja ett nyktert liv? Hur var det de första månaderna? Vad kan jag göra för att stötta men inte ta över? Hur har ni hanterat ett ev. Återfall?

Tack!