Alkolist-narcissist?

Är det vanligt att missbrukare visar narcissistiska drag? Känner att min sambo blivit mer och mer narcissistisk..
dock upplever jag hans mamma som narcissist också. Hennes pappa var alkoholmissbrukare..

Profile picture for user Snödroppen

@nycat
Ja, jag läste en studie om att en hög andel personer med narcissistisk personlighetsstörning hamnar också i alkoholmissbruk.
Sen kan det gå andra vägen, i sitt missbruk blir man narcissistisk.
Vad jag förstått så är det rätt vanligt att man upplever sin anhörig som narcissistisk.

Profile picture for user Tröttiz

@nycat
Jag upplever att min anhöriga i missbruk blev "jag jag jag" och inte såg till andra.
Men vad som hör till missbruk eller narcissism kan man ju fråga sig. 🤔
Jag har aldrig upplevt min anhöriga som narcissistisk eller tänkt med det ordet liksom om min anhöriga, utan använt mig av begrepp som t ex att "alkoholen gör att x gör si eller så eller tänker på visst sätt".
🌹

Profile picture for user nycat

Tack för dina tankar @Tröttiz 🙏🏻 Jag tänkte början mycket att det är pga alkoholen och även sin otrygga anknytning under uppväxten har beter sig som han gör, men ju längre tiden gått har det bara blivit värre och värre och läser jag om
Narcissistiska drag får man nästan upp en bild på honom. Men det kan säkert även ha samband med alkoholen.

Profile picture for user Tummetott

@nycat
Jag tror absolut att narcissism är vanligare bland alkoholmissbrukare. Eftersom en narcissist egentligen inte kan erkänna fel och saknar självinsikt så blir de nog dessutom kvar i beroendet. De kan ju inte ta hjälp , lägga korten på bordet eller vara ärliga med sina egna svagheter. Efter den insikten har jag ger upp hoppet om att min sambo ska bli nykter. Det går långsamt ner mot avgrunden. Han kommer inte nå sin botten innan det är för sent, tyvärr.

Profile picture for user Åsa M

Jag tror inte det behöver vara en rak koppling just mellan alkohol och narcissism. Däremot är det vanligt att visa narcissistiska drag om man mår psykiskt dåligt, vilket man ofta gör om man missbrukar alkohol.