Möjligheten att redigera eller ta bort sina kommentarer

Profile picture for user Magnus

Vi håller för närvarande på att se över funktionen för att själv redigera eller ta bort sina kommentarer. Vi som sköter Alkoholhjälpen har ett ansvar för det som står här. Med det nuvarande systemet har det blivit ett problem när användare tar bort sina inlägg i efterhand och vi inte vet vad som skrivits. Det är viktigt att vi kan hantera detta för att vi ska kunna behålla den anonymitet som finns här. I andra sociala medier så både spåras och identifieras användarna istället i större utsträckning, vilket vi inte vill göra.

Vi hoppas att vi kan hitta en bättre lösning inom kort, men just nu så får ni skriva till oss under frågor eller trycka "Anmäl" och skriva ett meddelande, så fixar vi ändring eller borttagning.

Profile picture for user Sisyfos

Med tanke på den diskussion som uppstod i min tråd har jag funderat lite på det här med redigeringen. Jag har ju hängt här länge och några användare har använt möjligheten att sudda och det är kanske ett problem att man inte själv kan ta bort… några utlämnar sig eller nära och kära väldigt mycket och ångrar sig. Den fördröjning ni har kanske förstör mer än ni vinner på att ha koll. Jag håller med om att det är frustrerande när det blir en diskussion och ni inte vet vad som skrevs initialt, men jag tycker att ni ska ta er en funderare på om ert behov av att kontrollera och ha ansvar över forumet verkligen skriver över användarnas behov av att kunna redigera, lite snabbare än er möjlighet att ta bort oönskade inlägg. Några som skriver här gör det dessutom ibland påverkade och det är väl kanske just i de sammanhangen som det blir vanskligt att det man skriver inte kan ändras. Ni har dessutom lagt in en citeramöjlighet som innebär att andra användare enkelt kan citera inlägg så att borttagen text kan finnas som citat i en annan. Detproblemet försvinner ju inte helt, men vissa har verkligen raderat snabbt ibland och de kanske har behövt göra det. Eftersom ni inte är i tjänst 24/7 tänker jag att ni kanske ändå behöver hitta en snabbare lösning att redigera med tanke på det sätt som forumet används.

Profile picture for user Magnus

Hej Sisyfos! Tack för dina tankar och förslag. Ja, vi funderar på hur vi kan återinföra möjligheten för användare att redigera inlägg. Vårt behov av detta är inte baserat på vad vi vill, utan på vad vi enligt lagar och regleringar måste. Det vill säga, vi måste kunna se och ta ansvar för det som har skrivits här.

I akuta ärenden som anmäls (via anmälknappen) så håller vi koll och går vid behov in även utanför ordinarie arbetstid, t ex för att ta bort en personuppgift eller om någon känner sig otrygg. Eftersom användare ofta kommenterar varandra, så behöver vi då ofta gå in och redigera i andras inlägg om en användare vill få sin information helt borttagen.

En annan fråga som inte har med lagar och regler att göra, och som kommer finnas kvar oavsett hur redigeringen av kommentarer görs, är hur vi behandlar varandra i ett forum som detta. En diskussion är ofta något som användare skapar och bidrar till tillsammans. Om jag tar bort mina inlägg eller ersätter dem med en punkt, så kanske kommande inlägg försvinner eller blir obegripliga. I många fall är det inget problem, men ibland innebär det att något som en användare deltagit i under lång tid och hittar stöd i bara försvinner. Det finns inte några enkla lösningar på detta. Vi försöker hålla en balans mellan att respektera användarnas rätt till integritet och samtidigt informera och vädja om att låta avidentifierade inlägg få stå kvar, av respekt för de andra användarna.

Profile picture for user Sisyfos

Ja, nån perfekt lösning blir det nog inte oavsett, men jag tänker att man faktiskt behöver reflektera över om de beslut man tar uppfyller syftet med besluten. Tar ni ett bättre ansvar i och med att ta bort möjligheten att redigera? Är det så lagkraven ser ut? Jag vet inte vad som är rätt eller fel, men jag tänker att det är viktigt att fundera över de beslut man tar och konsekvenserna det får.
Jag fattar att det får konsekvenser från olika håll och då måste man i sina överväganden och beslut sätta sig på olika stolar och göra bedömningar från olika håll, integritet, lagkrav, intresse, nyfikenhet, kontrollbehov. I mina ögon väger lagkrav och integritet väldigt högt. Och då är det faktiska lagkrav, inte ”sånt som vore bra” jag pratar om. För av det ni skriver är jag inte helt övertygad om att ni ser den skillnaden och då är det era bedömningar som avgör och det kan vara gott så, men det finns en skillnad i ”det som är viktig att se” och att grunda beslut och ställningstaganden i faktisk lagtext. Jag respekterar era ställningstaganden, men de behöver vara välgrundade och ni jobbar mot en skör målgrupp.

Profile picture for user Magnus

Ja, det är så lagkraven ser ut @Sisyfos. Vi måste enligt Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, ha uppsikt över tjänsten. Det är ett antal olika jurister på statlig och regional nivå som har granskat hur vi hanterar detta. Eftersom grunden i all offentlig verksamhet är att allt ska vara offentligt så har vi skaffat ett särskilt gallringsbeslut, som innebär att vi raderar uppgifter som avslöjar personers identitet och att vi kan radera användares samtliga uppgifter på begäran.

Vi håller med om att det alltid är viktigt att fundera över de beslut som tas och konsekvenserna de får. Vi som arbetar med Alkoholhjälpen diskuterar hela tiden det vi gör och de eventuella beslut vi tar. Integritet, lagkrav och användarnas nytta av tjänsten (när det gäller att komma tillrätta med alkoholproblem) är det vi prioriterar. Även om intresse, nyfikenhet, kontrollbehov kan dyka upp, så ska det aldrig styra beslut i vårt arbete.

Vi förstår användarnas önskan att kunna ta bort inlägg som blir fel och håller just nu på att testa ett nytt system som kan möjliggöra detta.

Profile picture for user Sisyfos

Tack då har jag fått en förklaring. Tänkte inte på att det var offentlig verksamhet.
Menade inte att ifrågasätta, men vill ha en djupare förklaring när något plötsligt ändras och man hänvisar till lagkrav, när andra liknande tjänster inte fungerar så och det inte skett några lagändringar. Men jag förstår skillnaden nu och att ni sett över uttolkningen av lagkraven i offentlig verksamhet. Och jag håller med om att det är tråkigt när trådar och inlägg försvinner.

Profile picture for user Magnus

Angående att dölja kommentarer som blivit fel. Sedan några veckor har vi infört en "dölj" knapp under egna kommentarer som ni kan använda för att dölja inlägg som blivit fel på något sätt. Inlägget kommer först att döljas och sedan att raderas helt. Vi hoppas att denna funktion känns användarvänlig och motsvarar de önskemål som användare har framfört. Skriv gärna här eller privat till oss under fråga om ni har tankar eller frågor om denna funktion.

Vänliga vinterhälsningar
/magnus

Profile picture for user Jo-Hanna

Angående kommentarer och borttagandet.
Jag är ny här. Är uppe dygnet runt och håller mig sysselsatt bäst jag förmår.
Har ADHD och skriver ofta fel. Ser det inte med det samma, utan senare, när jag läser.
Det käns skönt att kunna redigera eller tillsätta ngt man tycker är viktigt.
Vill gärna planera dagen, som nu 05:30, men det lyckas inte alltid genomföra.
Nu vill jag dricka lite starkt kaffe och ta en meditationspromenar, men om det blir regnskur?
Vad det gäller personliga, känsliga sidor, då tycker jag, att det är viktigare att få stryka bort dem, att andra skulle få nytta av dem. Någon annan går säkert genom samma process och där kan man få sin kunskap.
Vill inte skriva ngt personligt alls om mina privata saker. Är rädd för konsekvenser.