Cdt och normaliserat värde trots 10 dagars halveringstid

Hej. Nästa vecka har jag varit helt alkoholfri i 4 veckor. Har druckit kopiösa mängder innan dess. Är ändå orolig för vad mitt CDT ska visa. Överallt står det att CDT normaliseras efter 4 veckor även om man har haft en för hög konsumption.

Men på andra ställen står det att CDT halveras var 10e dygn. Ponera då att man har typ 7 i CDT. Då är det ju inte inom normala värden efter 4 veckor.

Jag får det inte att gå ihop. Någon som kan bringa klarhet över detta?

Profile picture for user Mellanmjölk

Om du har 7 i CDT (inte speciellt troligt) är det teoretiskt sett 3,5 efter 10 dagar. Och 1,75 efter 20 = 3 veckor. Gränsen är 2,0.

Jag antar att ditt CDT såg fint ut efter 4 veckors nykterhet?