En förälder som dricker....

Profile picture for user Li-Lo

Utifrån rubriken känner du oro för en förälder. Om du berättar lite mer tror jag att du kommer att få svar om du vill ha. Ibland kan syftet att skriva här vara just det, att bara få sätta ord på vad det är som händer. Göra det verkligt. Kanske som ett steg för att göra något annorlunda? Gör det som blir bäst för dig!

Välkommen igen och med hopp om att vårt forum ger dig något av det du behöver.

Vänligen Li-Lo
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet