Medicinering, terapi, ANNAT? Erfarenheter?

1 inlägg / 0 nya
Loffeloffe
Medicinering, terapi, ANNAT? Erfarenheter?

En sådan här tråd borde finns någonstans och vet någon var den finns så vore det jättebra med en länk dit. Jag börjar denna nu för jag "litar" inte hundra på vad som skrivs - även om jag litar mera på vad som sägs än vad folk säger, jag tackar absolut inte nej till "officiell" kunskap om olika mediciner och terapier. Och denna tråd är inte för att ifrågasätta vad som förskrivs av läkare eller andra, givetvis inte, de är experterna och vi måste lite till dem till dess motsatsen bevisats. Men! jag vill ha mera information, och mera information om vad som gäller för just mig, den individ jag råkar vara, än vad statistiken säger om Sveriges befolkning, eller världens, beroende fr.a. på patentlagstiftningen.
I den mån det som skrivs är sant så kanske det inte hjälper så himla mycket. Kolla i FASS t.ex. https://www.fass.se/LIF/startpage läkeriets lilla handbok, typ. Och vad står där? ditten - färre än 1 fall på 100, datten - färre än 1 på 1000, sedan kommer "mycket sällsynt" . Jag är tämligen övertygad om att det finns "färre an 1 på 10" för en del mediciner också. (Syrran hade djävulskt verkligen djävulskt ryggont och till sist fick hon en medicin som i sällsynta fall "ledde till döden". - I kid you not)
Tror Bill Gates lärt mycket av läkemedelsindustrin, dessa friskrivningar ger ju väldigt liten info för mig som patient egentligen (är jag 1 på 100 eller är jag - typ - väldigt sällsynt? Only time will tell!!). Men Läkemedelsverket känner sig trygga för att en studie gjorts på möss, grisar, apor och sedan några tusen fattiga studenter..., och förskrivande läkare känner sig trygg för att medicinen finns...Jag menar nu alltså inte att all denna info är fel, den är bara lite bistfällig för mig och jag skulle kunna begripa lite bättre genom några "fallstudier" - kanske.
Så det vore intressant att få ta del av era erfarenheter lite mera samlat, just nu finns de spridda i så många trådar och alla är inte nödvädndigtvis samstämmiga heller.
En kompis till mig tog ett uppehåll med antabusen för tre dagar sedan för att kunna dricka på Nyår. Jag tycker det är synd men i hennes fall behövs det alltså 4 dagar för att hon ska kunna känna sig säker. Andra pratar om en dags karantän. Någon/några kan supa sig förbi Antabusen, dvs att den inte har någon verkan på dem. Jag har försökt det där sista, att "dricka förbi antabusen" typ PO Enqvist i hand självbiografi "Ett Liv eller vad den nu hette... DJÄVLAR vad sjuk jag blev. Jag visste jag skulle dö och en förfärrligt smärtsam och ovärdig död. Jag gick till en läkare som uttryckligen och med största allvar förbjöd mig att använda antabus igen.
Det där tycker jag säger en del mera än FASS om antabus (och vad läkaren ofta säger) (Kolla också sista stycket under "rapportering"där det står: "Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information."

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
Trötthet, sömnighet, magbesvär, diarré, dålig andedräkt och metallsmak. Huvudvärk. Mani. Nedstämdhet.

Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare):
Acneliknande utslag eller allergiska utslag med klåda och/eller rodnad. Störd sexualfunktion.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):
Stickningar, domningar och muskelsvaghet i framför allt armar och ben. Nedsatt syn och värk i och kring ögat. Förändrad blodbild. Leverfunktionsstörningar, ibland med gulsot. Psykiska störningar i form av personlighetsförändring.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet