alkoholhjälpen; droghjälpen; stigma

5 saker...

5 saker att tänka på när du vill ta upp frågan om alkohol eller droger

1. Undvik stigmatiserande begrepp
Begrepp som används slentrianmässigt blir lätt socialt stigmatiserande
och är därför bra att undvika. Exempel på sådana är alkoholist, missbruk
och missbrukare. Alla kan dock tycka olika och en person väljer själv vilka
ord den vill använda för att beskriva sig själv och sina problem. Var lyhörd.

Prenumerera på RSS - alkoholhjälpen; droghjälpen; stigma