alkoholhjälpen

Vilka strategier fungerar för dig?

Här kan du läsa om tre strategier som har varit till hjälp för andra som vill ändra sina alkoholvanor. Passar någon av dessa strategier dig? Eller har du andra exempel på strategier som fungerar i din vardag? Dela gärna med dig på Alkoholhjälpens forum!

Tanken med dessa är att du i förväg bestämmer vilka strategier du vill använda och hur du vill använda dem. Då blir det lättare att stå emot i situationer som kan vara jobbiga.

Svårt att bestämma sig…

Det är normalt att känna sig osäker eller att ha svårt att bestämma sig. Alkoholen i sig påverkar motivation och beslutsfattande, alkoholens påverkan på belöningssystemet kan göra att det känns som mer attraktivt att dricka alkohol än vad det faktiskt är. En del brukar prata om att "hjärnan blir kidnappad".

Medberoende?

Medberoende är ett begrepp som används brett idag, i litteratur, i behandlingar, i grupper för anhöriga, här på forumet med mera.
Det är ett begrepp som beskriver hur det kan vara för den anhöriga till någon med ett beroende, hur hen påverkas och kanske dras med i beteenden, flyttar sina gränser för saker som en gång kanske varit väldigt tydliga.

Hur ska man prata om alkoholproblemet?

I många fall kan man som anhörig få tipset (eller behovet av) att ”konfrontera” personen med beroendeproblem för att få till stånd en förändring. Vad vi lägger i ordet konfrontation är säkert olika. Men om konfrontation innebär att ställa någon mot väggen och tvinga dem till någon sorts insikt så brukar det sällan fungera. Snarare leder det till att personen känner behov av att försvara sig.

Sidor

Prenumerera på RSS - alkoholhjälpen