Information om studien – "Utvärdering av stödprogram för föräldrar"

Är du orolig för din unga vuxnas användning av alkohol, cannabis eller andra droger? Just nu pågår en studie där föräldrar (eller någon med en liknande relation) till unga vuxna mellan 18-24 år kan delta i stödprogram.

Är du intresserad? Kontakta oss genom att maila till minimaria@cns.ki.se eller via telefon 072 238 13 03, så hör vi av oss. Kom ihåg att ange ditt namn och ett telefonnummer där vi kan kontakta dig på dagtid.

OBS! Alla samtal genomförs över telefon och videolänk så du kan delta från alla olika delar av Sverige!

ung person sitter på marken

Bakgrund

Det är vanligt att anhöriga till en person med alkohol- eller drogproblem påverkas negativt. Som förälder kan det vara svårt att motivera en ung vuxen till att söka hjälp och relationen präglas ofta av tilltagande negativa mönster.

Stödprogram för föräldrar kan bidra till att öka hjälpsökande bland unga vuxna samt till att öka psykiskt välmående hos föräldern själv.

Vad utvärderas?

Studien syftar till att utvärdera stödprogram för föräldrar (eller någon med en liknande relation) till unga vuxna med ett pågående bruk av alkohol, cannabis eller andra droger.

För vem passar studien?

För dig som är förälder (eller har en liknande roll) till en ung vuxen mellan 18-24 år och som önskar att han/hon ska söka hjälp för sin alkohol- eller droganvändning.

Samtalen sker över videolänk så det krävs att du har en pålitlig internetuppkoppling

Vilket stöd erbjuds?

Två olika stödprogram erbjuds. Båda programmen består av individuella samtal med en behandlare över videolänk, veckovis under 5-10 veckor. Behandlarna i studien jobbar på Maria Ungdom och har lång erfarenhet av att arbeta med alkohol och droger. 

Deltagare i studien kommer slumpvis att fördelas mellan de två programmen.

Studien genomförs som ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms stad och Maria Ungdom. Huvudman för studien är Beroendecentrum Stockholm (SLSO).

Rekrytering av deltagare pågår

Om du är intresserad och tror att studien passar dig tveka inte att kontakta oss! Du når oss genom att maila till minimaria@cns.ki.se eller ringa till            072 238 13 03. Kom ihåg att ange ditt namn och ett telefonnummer där vi kan kontakta dig på dagtid.

Vid frågor eller funderingar, kontakta forskargruppen:

Jennie Sundbye, studiekoordinator. jennie.sundbye@sll.se

Ola Siljeholm, leg. psykolog, doktorand, projektledare. ola.siljeholm@sll.se

Anders Hammarberg, docent, ansvarig forskare. anders.hammarberg@ki.se