Information om studien – "Utvärdering av stödprogram för föräldrar"

Rekrytering till studien är avslutad.

Vi går nu in i nästa fas och börjar analysera den data som har kommit in från studiens deltagare. Resultaten från studien kommer att presenteras på www.anhorigstodet.se när analyserna är färdiga och resultaten publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 

Om du är anhörig till någon med beroendeproblematik och söker stöd och råd kan vi rekommendera kontakt med Alkohollinjen på www.alkohollinjen.se tel 020-84 44 48 eller Droghjälpen på www.droghjalpen.se 020-91 91 91. Även på Alkoholhjälpen www.alkoholhjalpen.se finns mycket användbar information samt ett forum för anhöriga.

Vid frågor eller funderingar, kontakta forskargruppen:

Jennie Sundbye, studiekoordinator. jennie.sundbye@sll.se

Ola Siljeholm, leg. psykolog, doktorand, projektledare. ola.siljeholm@sll.se

Anders Hammarberg, docent, ansvarig forskare. anders.hammarberg@ki.se