Hej på er alla! Idag när flera restriktioner släpps innebär det kanske olika saker för olika personer när det kommer till att förändra sina alkoholvanor, vara anhörig till någon en oroar sig för med mera. Hur är det för dig?

En del beskriver att restriktioner har varit till en stor hjälp, mindre tillfällen som frestar, mindre nej-sägande och ett lugnare tempo i vardagen som gett mer utrymme för att arbeta med en beteendeförändring. Andra har vittnat om att ensamdrickandet ökat, eller tillkommit under eller på grund av pandemin. Vi alla påverkas olika.

Något oss flesta nog kan känna igen sig i på något sätt kanske handlar om just detta med att ha en idé om vad en ska göra när restriktioner släpps, en hel del saker har inte kunnat göras på grund av pandemin, alternativa aktiviteter till att dricka som inte varit möjliga tidigare och därmed gjort det ännu svårare att förändra exempelvis.

En del berättar om att gymmet, fotbollsträningen, skapande i konstkurser, danskurser och liknande. Olika saker som varit bra aktiviteter innan pandemin eller aktiviteter som en velat börja med men där pandemin hindrat, nu finns möjligheten att dra igång med dessa, hur ser det ut för dig? Tänker du börja med något som inte varit möjligt på ett tag och som kanske kan hjälpa till i en eventuell förändringsprocess kring alkoholen?

Sänder ut några tankar och hopp idag då det kanske stormar mer för vissa än andra, och hoppas att detta kan innebära mer positivt än negativt i arbetet med en kanske redan utmanande förändring!

Vänliga hälsningar,
Rosette

Alkoholhjälpen & Anhörigstödet