Sjukskrivning och epileptiskt anfall

Lång text och jag vänder mig till detta forum för jag får en extremt ensidig information av vården (om ens någon)

Jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom för några år sedan. De tog ett S-CDT och ett B-Peth. Där och då klassade läkaren ut mig som fullblodsalkoholist då mitt S-CDT låg på 1,9. Mitt B-Peth låg dock på 0,19. Under ett års tid togs regelbundna tester där följande värden uppmättes
CDT 2,1 (över gränsen) med ett Peth på 0,29 (precis under, men å andra sidan mitt i värsta sommarfestandet)
CDT 2,2 (ännu mer över gränsen) med Peth 0,21
Efter en längre tid med lite mindre drickande
CDT 1,6 och Peth 0,09 och slutligen
CDT 1,4 och B-Peth 0,067
Under hela denna tiden gick hon i stort sett bara på att CDT var högt och var ytterst tveksam till min sjukskrivning då hon tyckte det snarare rörde sig om alkoholism

Jag är lite hispig av mig och tycker att jag dricker lite för mycket. Ovanstående värden har jag fått när jag legat på konsumtion mellan 2-4 flaskor vin/vecka fördelat på 3-7 dagar. Oftast 5 dagar. Mycket sällan över 1 flaska per tillfälle. Eftersom detta är ett anonymt forum ser jag ingen anledning att ljuga om min konsumtion.

Det som hände nyligen var att jag fick ett epileptiskt anfall (grand mal ca 5 min) som jag aldrig fått tidigare i mitt liv. Jag togs till akuten och där ställdes massa frågor. Läkaren tog ett B-Peth (utan mitt medgivande) som visade 0,22. När hon fick tillbaka detta testvärde tyckte hon det var anmärkningsvärt och mellan raderna såg hon det nog som att jag fick mitt krampanfall av abstinens.

Jag vet att jag dricker, men jag tycker själv att jag ligger i måttligt-spannet. Det som är mitt problem är inte kvantiteten, det är att jag så gärna vill dricka när jag blir riktigt hungrig eller törstig och då blir suget stort.

Till min fundering. Är det verkligen rimligt att få så allvarlig abstinens av den konsumtion jag angett? Med stöd av mina värden? Jag får ingen information alls om hur jag ska gå vidare. Anfallet hände på jobbet och jag har 10-15 personer som vittnen samt inspelningen av SOS-samtalet, där det går att approximera anfallet till 4-5 minuter.

För min personliga trygghet skulle det ju vara bättre om det var abstinens som utlöste detta anfall, för då kan jag ju undvika det, men det känns inte troligt. Jag tar inga droger. Alkohol är min enda last.

Självklart försöker jag få kontakt med läkarvården, men all information är i nuläget av intresse. Inkompetensen var hög. De glömde(!) tala om för mig att jag inte får köra bil på 6 månader.

Vill åter påpeka att informationen angående konsumtion och testvärden är fullt sanningsenliga. Jag ser verkligen ingen anledning att rådfråga i ett anonymt forum om man inte är ärlig.

Jag hoppas verkligen någon kan svara (kvalificerat spekulera),

"vill inte dö i epileptiskt anfall för att läkarna anser mig vara fullblodsalkoholist och därmed skiter i mig"

Profile picture for user Sisyfos

Jag spekulerar:
Menar du att de inte kommer att remittera dig vidare för att du klassas som alkoholist?
Det tycker jag inte att du ska acceptera. Dina värden indikerar inte att du överkonsumerar. Du ligger i överkant. Sen är det kanske så att du har uppgett att du konsumerar 3- 7 dagar per vecka oftast 5 dagar… och det i sig är ju inte nån höjdare, så jag får inte riktigt ihop din konsumtion. 2-4 flaskor på 5 dagar. Oftast inte mer än 1 flaska per gång. Men det är kanske så att det är 1 glas någon av dagarna. Men varför liksom? Varför vin varje dag?
Nu gällde frågan inte det dock, och nej, jag tror inte att den konsumtion du uppger borde leda till abstinens i form av epileptiskt anfall. Hade du hållit upp då? Jag tycker inte ens att dina värden verkar särskilt höga, så jag fattar inte varför de tror att det är alkoholrelaterat. Stå på dig! Det verkar helt galet att inte remittera dig vidare och utreda ett epileptiskt anfall. Du har ju värden som visar långvarig måttlig konsumtion.

Profile picture for user Anna NoReklam

Hej,

det har snart gått två veckor och jag har försökt med både försäkringsbolaget och neurologen, men jag får ingen respons alls.

Hur jag dricker, oftast en halv flaska per tillfälle, oftast 5 gånger per vecka, men sen är det veckor som blir sämre och då kan det bli dagar då det blir upp emot en hel flaska. Försöker alltid ha ett par nyktra dagar per vecka, men det är svårt ibland på sommaren tex.

Det blir lite konstigt när man tänker på det här. Jag känner mig just nu väldigt osäker, eftersom jag själv ser det som ett oprovocerat anfall, vilket borde utredas snarast. Men så som läkarvården behandlar det känns det som att de tycker att det är harmlöst eftersom de verkar anse att det är provocerat genom alkoholabstinens.

Jag har läst om B-peth här och min tolkning är, som du säger, att jag ligger i överkant, men inte i närheten av de siffror som skulle indikera sådan abstinens att det skulle kunna ge epileptiska anfall.

Det är nog lite stöd jag behöver. Att jag ska stå på mig. Att det inte är ok att bli utdömd bara för att "alla patienter ljuger" när faktiskt värdena visar annat

Profile picture for user Li-Lo

Hej Anna NoReklam.

Välkommen till oss på alkoholhjälpen. Det låter som att du varit med om en skrämmande upplevelse och att det i kölvattnet fortfarande är en del oro. Du har sökt hjälp och blivit hänvisad till beroendecentrum. För dig känns det inte riktigt rätt samtidigt kan de kanske utesluta att det är kopplat till alkohol. Du gör helt rätt i att söka svar då ett epileptisk anfall är att ta på största allvar.

Vi undviker att svara på medicinska frågor här samtidigt vill jag gärna bidra med lite reflektioner då det kommer till abstinens och konsekvenser av att dricka alkohol. Vi har alla olika sårbarhetsfaktorer som spelar in. PEth och CDT kan säga något om konsumtionen men inget om konsekvenserna. Låga värden på dessa prover kan således ändå innebära tuffa konsekvenser.

Hoppas att din fortsatta kontakt med vården ger dig svar och ro.

Vänligen Li-Lo
Alkoholhjälpen

Profile picture for user Anna NoReklam

Vad menar du med att jag blivit hänvisad till beroendecentrum? De tog ett B-peth utan mitt godkännande, men efter det har ingenting hänt. Vad du får beroendecentrum ifrån förstår jag inte alls. Jag är upprörd och besviken för det känns som de inte tar det riktigt på allvar.

Profile picture for user TappadIgen

@Anna NoReklam Jag kanske ska börja med den sedvanliga förordet om att jag inte innehar någon medicinsk utbildning och att medicinska råd är vanskliga att ge online överhuvudtaget och att du alltid ska rådgöra med din läkare.

Med det sagt så känner jag till några stycken som har fått alkoholinducerade epileptiska anfall. I ett fall var det det första symptomet på att något inte stod rätt till med drickandet. Det resulterade i att personen ifråga försökte hålla igen på konsumtionen ett tag, men den ökade över tid och numer är de diagnosticerade med skrumplever. Det tål väl att sägas att även om jag inte känner till den exakta konsumtionen i det eller de andra fallen så översteg den förmodligen med marginal den konsumtion som du uppger.

Som din läkare känner till och du också vet så kan alkoholkonsumtion leda till epileptiska anfall hos vissa. För att den bero enkom på alkoholkonsumtion, så har man ju inte etablerat någon slags undre gräns för hur mycket man ska konsumera för att hamna där. Därav kan man väl konstatera ett par saker angående din konsumtion. 1. Rent spontant känns den som lägre än vad man normal ser hos de som får alkoholinducerad epilepsi men 2. Den faller inte under ramen för vad man skulle kalla för måttligt.

När man ser till alla som dricker för mycket så finns det många som aldrig kommer få ett epileptiskt anfall och sedan finns det de som kommer att få det. Vi är alltså alla väldigt individuella och man måste ändå anta att där finns något underliggande hos de som får anfall eftersom det finns de som dricker mer utan att få det. Med det sagt så är det väl inte omöjligt att du har något underliggande som gör att du har möjlighet för att få epileptiska anfall, men att alkoholen triggar det. Det skulle ju kunna vara så också att det endast är någon annan orsak och du hade fått det oavsett alkoholen. Jag tror egentligen inte att din läkare vet heller, men går på den information som finns att tillgå.

Jag tycker egentligen att du har två spår att följa. Den ena är att göra vad du kan göra för dig själv. Det handlar alltså om att sluta dricka alkohol samt eventuellt göra andra livsstilsförändringar som är till gagn för din hälsa. Även om där finns en underliggande orsak till att du har fått ett epileptiskt anfall så är det inte långsökt att anta att din alkoholkonsumtion ökar risken.

Samtidigt tycker jag absolut att du ska trycka på och få det utrett. Den konsumtion du uppger tycker inte jag ger stöd för att man ska kunna avfärda ditt anfall som endast beroende av alkoholen. Sådana anfall ska man ta på allvar och utreda och skulle det visa sig att det endast var alkoholen så är det ju bra, för då har du ju ett sätt att undvika det, men jag skulle absolut säga att det bör utredas vidare. Men du kan ju arbeta på båda spåren samtidigt så att säga och då kommer ju dina CDT och Peth-värden att förbättras också och läkaren kommer inte ha det att kunna skylla allt på längre.

Lycka till! Jag hoppas att du får den hjälp du förtjänar.

Profile picture for user Anna NoReklam

@TappadIgen Tack!

Kvalificerad gissning utan att ge mig några pekpinnar. Jag håller med om allt du skriver. Det svåra är att jag verkligen inte vill sluta dricka alkohol. Jag vill dricka champagne till min hummer och ett gott rött till grillat. Det är det där slentrianmässiga drickandet jag vill få bort. Den här händelsen har fått mig att tänka till, oavsett om det var alkoholinducerat eller ej .

Jag är nog mest förvånad hur sjukvården hanterar detta. Jag vågar inte åka kollektivt ftill jobbet utan jobbar hemifrån. Tänker hela tiden på vad jag gör och vart jag går. Mitt liv står liksom på vänt nu. Min arbetsgivare kommer inte acceptera att jag jobbar hemifrån hur länge som helst. Snart två veckor och jag har inte fått någon information alls.

Visst inser jag att det är många aspekter som kan spela in, men just när det gäller alkoholen så har det inte varit några förändringar på de senaste 10 åren ungefär, vilket gör att det känns konstigt att det skulle vara det som var orsaken helt plötsligt. Men det kan väl vara många saker som samverkar.

Som du säger, det hade varit så mycket lättare om det vore alkoholinducerat, för då hade det varit så enkelt att åtgärda. Nu känner jag ingen trygghet med att sluta dricka alkohol. Jag har ingen aning om vart man ska vända sig. Jag har skrivit en egenremiss och läkaren på akuten påstod att hon skickade en remiss.

Jag tror att jag behöver höra att någon tar mig på allvar, även om det är i ett anonymt forum, eftersom det känns som inte sjukvården gör det.

Tack igen

Profile picture for user Li-Lo

Hej igen Anna NoReklam

Ber om ursäkt. Det var min tanke som for i väg i vårdkedjan. Hoppas att min miss inte påverkar din syn på Alkoholhjälpen i stort.
Tack för att du rättade mig.

Du är klok som söker svar då ett epileptisk anfall är att ta på största allvar.

Vänligen och förlåt
Li-Lo
Alkoholhjälpen

Profile picture for user Li-Lo

Ibland går det lite för fort för mig. Läste helt sonika fel mellan raderna och tänkte att den läkare som drog förhastade slutsatser en gång remitterade dig dit. Även jag drog förhastade slutsatser.... det blev verkligen tokigt.

Tack för återkoppling.
Varma hälsningar igen
Li-Lo
Alkoholhjälpen

Profile picture for user Sisyfos

Läkaren har kanske skickat en remiss. Det verkar kunna ta ett tag att ens få en bekräftelse. Du kanske kan gå in i din journal på 1177.se och läsa vad som står. Imman läser anteckningar så står det kanske.
Jag tycker att du ska stå på dig och få det utrett. Förstår om du känner dig orolig. Och jag förstår inte riktigt deras bedömning av värdena, men jag tycker att du borde minska drickandet i tid. Om inte annat så för att kunna få hjälp i framtiden. Hade jag haft värden som tydde på alkoholkonsumtion sist jag sökte vård hade jag inte fått hjälp tror jag.
Lycka till nu!

Profile picture for user Anna NoReklam

@Sisyfos Tack, du har helt rätt. Jag har redan dragit ner på drickandet rejält.

Och ja, nu har anteckningarna kommit in på 1177. Där har läkaren skrivit att jag är alkoholberoende :( Pga mitt B-Peth? Jag har sökt hjälp via mitt försäkringsbolag, men ser inte nån idé att dela min journal så länge det står så. Jag har fått diagnosen
F102B Alkoholberoendesyndrom utan fysiologiska tecken på beroende, men det är absolut inte att likställa med diagnosen alkoholberoende.

Jag har också fått svar på egenremissen. Prioritet, tid inom en månad.

Har kontaktat läkaren för att få ändrat i journalen. Hade tänkt att inte anmärka på att det tog över en vecka innan hon meddelade om körförbud, men tillsammans med detta börjar jag överväga det igen.

Trist sätt att ta tag i alkoholproblemet, men det har ändå funkat. Synd bara att mitt liv står helt still och jag känner mig rätt knäckt.

Profile picture for user P-A

Beklagar situationen. Låter riktigt märkligt att bli klassificerad som fullblodsalkoholist med ett Peth på 0,23? Hoppas det löser sig och att du får en ordentlig utredning gällande epilepsin,

Profile picture for user P-A

För egen del låg jag på 0,7 i Peth efter en hyfsat hård sommar, skall testa inom kort igen efter ett par månader med 5 enheter gånger 2 tillfällen. Var inne och kollade 1177 men CDT hade inte tagits - däremot ALAT, ALP och GT som samtliga låg på den nedre skalan av normalspannet.

Jag har inte druckit enorma mängder men definierar mig absolut som alkoholist då en osund mängd tid ägnas åt att planera och se fram emot nästa tillfälle som ges att dricka.

Profile picture for user Sisyfos

Vad skönt att du blir utredd. Undrar vad som får läkaren att agera sådär och om du kan få bort det ur journalen. Det får ju stora effekter på dina fortsatta möjligheter i kontakten med sjukvården.