Li-Lo

Hej

Vi vill gärna berätta att våra kollegor på Droghjälpen startat ett slutet forum för anhöriga till någon med drogproblematik. Mer information om det finns att hämta om ni kontakter dem:
https://droghjalpen.se

Vänligen
Admi//Li-Lo
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet