Kliniker

Finns det någon plats/klinik där man kan bli inlagd, och få hjälp med att reda ut orsakerna till ångest = alkoholmissbruk .

Profile picture for user Rosette

Hej Sirapaed och varmt välkommen till Forum för anhöriga!

Du har hittat hit och startat en tråd, bra gjort. Du efterfrågar om det finns en klinik för inläggning och där en kan få hjälp med att reda ut orsaker till ångest, problem med alkohol om jag förstår rätt. Då du skriver här i forum för anhöriga misstänker jag att du skriver om en närstående du önskar ska få hjälp. Om du vill höra dig för åt personen går brukar en möjlighet vara att kontakta hemkommunen, se vad finns det för stöd och hjälp där. Om det skulle handla om behandlingshem är det ofta en prisfråga, i vissa kommuner om en person redan fått annan hjälp som inte fungerar kan möjlighet till inläggning finnas eller till exempel via sin arbetsgivare i bland.

Skriv gärna mer om du vill så kan vi försöka vara ett stöd här utifrån.

Ta hand om dig!

Varma hälsningar,
Rosette
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet