anonym43116

Som så många andra har jag läst och läst och läst om olika alkoholkonsumtionstest men blir inte riktigt klok på hur dom fungerar. Den enda slutsats jag kunnat dra är att resultaten kan vara väldigt individuella mellan olika personer trots samma intag.

Under tre månader har jag haft en konsumtion på i genomsnitt 1,5 flaskor vin per dag vilket ska motsvara ca 1000 gram ren alkohol per vecka.

Nu helt alkoholfri i lite mer än 3 veckor och tänker mig lämna ett test. Vilket av dessa två test, CDT och PEth, kan tänkas visa bäst resultat efter denna tid? Har inget behov att visa nollkonsumtion.

Hej! Även om det finns lite generella faktorer i hur värdena beter sig i dessa tester finns absolut individuella variationer i hur ens värden ser ut och utvecklas när en dricker eller inte dricker. Vad som ger bäst resultat beror lite på vad syftet är med att ta testet, vill du berätta lite mer om det? Vad är det du vill veta?

anonym43116

@Kristoffer Syftet är att jag vill ha ett testresultat (för framtida bruk om det behövs) som inte visar överkonsumtion och jag vill kunna lämna testet så snart som möjligt. Så vilket är troligast utifrån givna förutsättningar; att PEth visar under 0,30 μmol/L eller CDT under 2.0% ?

Helt medveten om att desto längre jag väntar desto lägre värden, men vill som sagt lämna ett test så snart som möjligt.

Det generella svaret vi kan ge på det är att CDT har en lite längre tidshorisont, att värdet "hänger kvar" längre. Däremot har det ett något högre gränsvärde. PEth ger utslag på kortare tid men har en lite lägre gräns. Så det går inte att rekommendera det ena eller det andra såhär på distans, och det vettigaste och tryggaste är alltid att diskutera provsvaret med den läkare som tar provet. Bäst underlag för diskussion får en i vår erfarenhet om en tar flera prover med lite mellanrum, för att kunna följa värdet kopplat till den förändring du gjort med alkoholen. Förstår om det inte blev helt hjälpsamt med det här svaret, men kanske blev det lite tydligare?