Med alkoholberoende menas att man fortsätter att dricka mycket alkohol, trots att det har negativa effekter på ens hälsa, relationer och sociala förhållanden. Den som är beroende har ofta sug efter alkohol och svårt att begränsa mängden alkohol. Ofta, men inte alltid, utvecklas en tolerans för alkohol, så att man behöver dricka mer för att uppnå samma effekt, eller abstinens, som kan innebära en mängd obehagskänslor då man slutar dricka.

Beroende innebär för många att alkoholen får en central roll i livet på bekostnad av sådant som tidigare var viktigt, exempelvis relationer, karriären eller fritidsintressen. Den som är beroende vet i många fall att alkoholen är ett problem, men kan ändå inte begränsa eller sluta dricka alkohol.

 

Vanliga inslag vid beroende

Följande sex inslag är vanliga vid alkoholberoende. För att kunna få diagnosen alkoholberoende av en läkare krävs att man upplevt minst tre av dem samtidigt, under de senaste 12 månaderna.

  1. Ett starkt begär eller tvång att dricka alkohol (”sug”)
  2. Svårigheter att begränsa hur mycket man dricker (”kontrollförlust”)
  3. Drickandet leder till att du ägnar mindre tid åt sådant du tidigare prioriterat, t.ex arbete, intressen och umgänge
  4. Det krävs allt större mängder alkohol för att uppnå samma effekt som tidigare ("tolerans")
  5. Skakiga händer, svettningar eller oro efter att man minskat eller slutat dricka ("abstinens")
  6. Du fortsätter dricka trots att du vet att alkoholen leder till olika besvär och negativa konsekvenser (fysiska eller psykiska)
 

Faktameny