Många har läst att måttlig alkoholkonsumtion till och med kan vara bra för hälsan. Det gäller skydd mot problem med hjärtat, blodkärlen och diabetes för äldre personer som dricker små mängder alkohol. Forskare är idag inte överens om att alkoholen verkligen har en sådan skyddande effekt.

Sanningen är att alkohol har alldeles för många skadliga biverkningar för att kunna rekommenderas för hälsan. Att dricka måttligt utan att dricka sig berusad innebär i de flesta fall endast små medicinska risker – förutsatt att du inte är gravid, deprimerad, har en leversjukdom eller medicinerar med vissa läkemedel. Då bör du inte dricka alls.

Faktameny