Tillgänglighetsredogörelse för Alkoholhjälpen

Beroendecentrum Stockholm står bakom Alkoholhjälpens webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och strävar alltid efter att hitta möjliga lösningar för förbättrad tillgänglighet.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen alkoholhjalpen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, identifierade tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi arbetar med att göra webbplatsen så tillgänglig som möjlig, men det finns fortfarande delar som inte är helt tillgänglighetsanpassade. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi på andra sätt inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du skickar ett meddelande till oss för att göra oss uppmärksamma på problemet.

Om du önskar ta del av stödet men i något annat format är du välkommen att meddela oss via mail kontakt@alkoholhjalpen.se. Vi svarar normalt inom en vecka. Önskar du stöd och rådgivning muntligen kan du alltid ringa till våra medarbetare på Alkohollinjen, 020-84 44 48. Vi är gärna behjälpliga för att hitta lösningar som möjliggör stöd för dig på andra sätt.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Oskäligt betungande anpassning

Beroendecentrum Stockholm åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av att webbplatsen är under konstruktion och inom en snar framtid kommer att byta plattform. I samband med lanseringen av den nya webbplatsen kommer tillgänglighetsdirektivet att kunna uppfyllas bättre. Av denna anledning är det inte skäligt för verksamheten att lägga för stora resurser på att tillgänglighetsanpassa befintlig webbplats.

Det finns också mycket material i inloggat läge i programmet som inte är fullt tillgänglighetsanpassade. Det handlar till exempel om filer i PDF-format som inte är uppläsningsbara, avsaknad av lättlästa textalternativ och filmer som inte är transkriberade. Det krävs mycket arbete för att göra allt material tillgänglighetsanpassat och i dagsläget har vi inte de resurser som krävs för att hinna med detta tills den 23 september 2020. Detta är något vi kommer att arbeta med allt eftersom.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

 • Menyn kan i vissa lägen försvinna eller hamna längst ned på sidan. Detta kommer att förbättras vid lanseringen av den nya webbplatsen.
 • Breda formulärfält kan förekomma.
 • Det går bra att förstora webbplatsens innehåll men i dagsläget går det inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord.
 • Webbsidan går inte att navigera i med enbart tangentbord helt utan hinder.
 • På vissa sidor kan det vara svårt att med tabb-tangent snabbt komma fram till sidans huvudinnehåll. Detta kommer förhoppningsvis att åtgärdas vid lanseringen av den nya webbplatsen.
 • Webbplatsen behöver fler alternativ för att navigera på sidan.
 • Det finns risk för att knappar och kontroller inte alltid överensstämmer med maskinläsbara etiketter. Detta kan göra sidan svårnavigerad för den som använder röststyrning.
 • Navigation, struktur och utformning på webbplatsen är idag inte helt förutsägbar. Detta kommer att förbättras vid lanseringen av den nya webbplatsen.
 • Webbplatsen innehåller gammal god vilket kan försämra kodkvaliteten och användningen via hjälpmedel. Detta kommer att förbättras vid lanseringen av den nya webbplatsen.
 • Det finns en risk för att skräddarsydda komponenter kan förekomma i något enstaka fall på webbplatsen, vilket kan orsaka brist i kommunikationen via olika hjälpmedel. Meddela gärna oss om ni skulle stöta på detta problem.
 • Särskild uppmärkning av olika varning- och snabbmeddelanden har inte kunnat göras.
 • Språkmärkning på webbplatsen har endast kunnat göras för huvudinnehållet (som är på svenska) och uppläsning av sidor på annat språk kan därför bli av sämre kvalitet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen utefter alla punkter i nivå A-AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. samt genomgått systemgenererade tester av webbplatsen via nätet.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.