Ett sätt att prova nya former av stöd är att delta i forskning. Här är  forskning som du kan anmäla dig till just nu:

 

Vill du dricka mindre och få hjälp genom psykologisk behandling?

Vi söker deltagare till en forskningsstudie för att utvärdera psykologisk behandling vid alkoholproblem. Som deltagare får du stöd i att minska din alkoholkonsumtion. I studien undersöks bland annat effekten av en vit månad som inledning på behandlingen.

Projektet vänder sig till dig som är över 18 år och som önskar behandling för att uppnå kontrollerat drickande.

Är du intresserad? Kontakta studiekoordinator Jane Nilsson via telefon 08-12347042 (tisdagar till fredagar, kl 11- 12 och kl 13 - 14) eller via mail: vitmanadstudien.slso@regionstockholm.se