Vår erfarenhet är att det ofta kan vara hjälpsamt att fokusera på drickandets konsekvenser, snarare än vad som dricks. Sprit kan snabbt göra en person kraftigt berusad med försämrat omdöme och större olycksrisk som konsekvens. Å andra sidan kan den som håller sig till öl kanske tänka att en-två öl inte är så farligt och därför dricka alkohol varje dag. Det kan också orsaka problem. Det går självklart också att dricka sig kraftigt berusad på öl och vin. Riskerna ser alltså lite olika ut beroende på om man dricker mycket ibland eller sprider ut det - men riskerna för alkoholberoende är lika stora oavsett vilken typ av alkohol som dricks.

Klicka här för att komma tillbaka till vanliga frågor